Scandigolfen regler och spelformer

Scandigolfen regler och spelformer

Förklaring spelformer
Singel. Se ovan!

Scramble: Spelas i lag med 2, 3 eller 4 personer. Alla slår ut från tee varefter man väljer bästa boll och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom 15 cm från detta läge, dock ej närmare hål och spelar sina slag. Vi spelar slaggolf.
Vid spel med handicap bör lagets spelhandicap vara 25% av sammanlagd spelhandicap vid 2 spelare, 15% av sammanlagd spelhandicap vid 3 spelare och 10% vid 4 spelare. Hcp räknas ut med 1 decimal.

Texas scramble innebär att man måste nyttja alla spelares utslag enligt nedan:
För T. Scramble 2 = 7 utslag p.p och 4 fria.
För T. Scramble 3 = 5 utslag p.p och 3 fria
För T. Scramble 4 = 4 utslag p,p och 2 fria.

2 (3) av 4: Fyra spelare bildar ett lag. Man spelar var sin boll precis som i bästboll. På varje hål räknas de två (tre) bästa resultaten (poäng) i lagets slutscore.

Shamble 2 av 4. Fyra spelare bildar ett lag. Man spelar var sin boll precis som i bästboll. På varje hål räknas de två bästa resultaten (poäng) i lagets slutscore. MEN på utslaget kan laget välja bästa boll och alla spelar från valt läge och vidare framåt på sin egen boll. Alla i laget måste ha minst 4 utslag. Laget har 2 fria.

Bästboll: Två spelare bildar par och spelar var sin boll. Man skriver bådas score och det bästa resultatet på varje hål räknar man in i parets slutscore.